Författare framför bokhyllor - 21 decemberSei Ito

Dagens författare kommer utan boktips. Jag har inte läst Sei Ito, men jag älskar den här bilden. Nu är det fritt fram att bimboförklara mig. Kanske ska jag skriva någonting om "läslust" också, eller om vilken typ av bokmärken jag föredrar. Om det är någon som undrar hur många gröna böcker jag har i min bokhylla så kan jag gå och räkna dem. God jul motherfuckers.

Författare framför bokhyllor - 20 decemberYukio Mishima

Yukio Mishima är en intressant författare på så många nivåer, prova att bildgoogla honom så får ni se, många bilder på en Yukio Mishima iklädd något som närmast liknar speedos och ett långt svärd kommer att dyka upp. Sånt gillar vi, mer attityd! Som så många stora japanska författare tog Mishima sitt eget liv, men han nöjde sig inte med att slänga sig i kanalen, som exempelvis Osamu Dazai gjorde, nej endast seppuku var gott nog åt den allvarlige herrn. 

Läs: Sjömannen som föll i onåd hos havet. Den är kompakt, tight och stenhård. Precis som författaren själv. 

Författare framför bokhyllor - 19 decemberCamille Flammarion

"Jag var sjutton år. Hon hette Urania.

Var Urania en blond, ung flicka med blå ögon, en vårdröm, en oskyldig men nyfiken Evas dotter? Nej, hon var helt enkelt som i forntiden, en af de nio muserna, stjärnkunskapens sånggudinna, hvars himmelska blick lifvade och ledde sferernas kordans, hon var den serafiska tanken, som sväfvar öfver de jordiska tingen; hon ägde hvarken den lockande gestalt eller det hjärta, hvars slag förnimmas på afstånd, ej heller det mänskliga lifvets ljumma värme, men hon fanns dock till i ett slags högre och ständigt ren idealvärld, och hon var dock tillräckligt mänsklig genom sitt namn och sin skapnad för att utöfva ett djupt och lifligt intryck på en ungdomlig själ, och för att i den väcka en obestämd, obeskriflig känsla af beundran, ja, nästan af kärlek." 

Läs: Urania

Författare framför bokhyllor - 18 decemberNathalie Sarraute

Läs: Planetariet

Författare framför bokhyllor - 17 decemberSaul Bellow

Läs: Än så länge kan jag bara rekommendera er The Victim, eftersom min inplanerade Saul Bellow-sommar fick stryka på foten till förmån för surgubben Bernhard, men den rekommenderar jag er å andra sidan så gärna.

Författare framför bokhyllor - 16 decemberJoyce Carol Oates

Läs: Blonde, det räcker egentligen med att ha läst den. (Vill ni ha mer, läs Foxfire också, men läs inte allt av JCO, det blir så himla tjatigt efter ett tag.)

Jag var helt besatt av Blonde när jag läste den, jag läste de nära 900 sidorna på mindre än två dygn och jag tyckte att det var en helt fantastisk roman. Det är väl en sådär 7-8 år sedan. Efter den ville jag läsa allt, allt, ALLT som JCO hade skrivit, så jag började ihärdigt beta av titlar och blev snart väldigt mätt. Jag började med tiden utveckla en rätt kraftig aversion mot hennes, ärligt talat rätt enahanda, kvinnoporträtt.

Alla dessa sargade kvinnor, jag orkade inte med dem. 

Jag tycker om dem när de hämnas, som exempelvis i Foxfire, men jag orkar inte med dem när de sväljer allt och uthärdar förnedringen år ut och år in, utan någon som helst vettig anledning, som exempelvis i We were the Mulvaneys. Herregud, jag ville verkligen skjuta varenda en i den romanen efter ett tag, har aldrig varit med om en så översentimental och seg historia (jo, det har jag, men inte som är skriven av en respekterad författare). Den tog ju aldrig slut heller, vilket är ett annat irriterande JCO-kännetecken, det här med att hennes romaner har en tendens att vara alldeles för långa. När JCO till råga på allt kom ut som antifeminist i och med utgivningen av hennes dagböcker var vår kärlekshistoria definitivt över. 

Men jag står bakom Blonde. Läs den. 

Författare framför bokhyllor - 15 decemberIan McEwan

Läs: Cementträdgården, På Chesil Beach 

Julkalendern tog en liten paus eftersom jag var utan dator några dagar. Jag får kompensera för det senare. Eller aldrig. (Förmodligen aldrig.) Vad gäller Ian McEwan så är det ju lite roligt att jag rekommenderar er dels hans debut och dels hans senaste. Vill emellertid passa på att inflika att jag tycker att flera av de romaner som han skrivit mellan de där två är lite halvsaggiga. Jo, det tycker jag. Ett bra McEwantips är att läsa de tunnaste av hans böcker, en tunn McEwanroman är nämligen oftast bättre än en mindre tunn sådan. Lovar. 


Författare framför bokhyllor - 10 decemberInger Alfvén

Läs: Judiths teater 

Författare framför bokhyllor - 9 decemberIngeborg Bachmann

”Han tar upp ett, håller det i handen och läser roat: SÄTT ATT DÖ. Och från en annan lapp läser han: Det egyptiska mörkret. Är det inte din handstil, har du skrivit det här?”

Läs: Malina

Författare framför bokhyllor - 8 decemberSylvia Plath

“Jag hade inte tvättat håret på tre veckor. Jag hade inte sovit på sju nätter. Anledningen till att jag inte tvättat kläderna eller håret var att det verkade så dumt. Det verkade dumt att tvätta sig en dag när jag ändå skulle behöva tvätta mig igen nästa dag. Bara tanken på det gjorde mig trött. Jag ville göra allting en gång för alla och vara färdig med det.”


Jag vet inte hur många gånger jag har tänkt den tanken, att jag vill göra allting en gång för alla och vara färdig med det. Jag tänker den tanken nästan dagligen, att jag skulle önska att jag aldrig mer behövde tvätta håret eller borsta tänderna eller sminka ögonen. I'm so with Esther Greenwood on that one. Men jag antar att det i mitt fall mest är ett tecken på lättja.

Läs: Glaskupan

Författare framför bokhyllor - 7 december
Michel Foucault x3

(Svar ja, jag inser att jag tänjer på begreppet "författare" lite väl mycket nu. Klagomål på det kan lämnas i kommentarsfältet)

Läs: Sexualitetens historia del 1, Vetandets arkeologi, Övervakning och straff

Författare framför bokhyllor - 6 decemberThomas Mann

Läs: Döden i Venedig, så klart.  

Författare framför bokhyllor - 5 decemberEvelyn Waugh

Läs: Brideshead revisited, Vile bodies

Undergångaren av Thomas BernhardÖvre bilden: Glenn Gould. Nedre Bilden: Thomas Bernhard


Är Thomas Bernhard besatt av döden? Finns det ris i Kina? Bor påven i Rom?

Thomas Bernhards romaner kretsar ofta kring döden som ett oundvikligt faktum, och i många av hans romaner är det just ett dödsfall som bildar den yttre ramen för berättelsen, berättelsens själva förutsättning, anledningen till varför det överhuvudtaget sitter en sur gubbe och håller en ilsken inre monolog. Bernhards romaner utspelar sig aldrig i nutid, även om berättaren befinner sig på en nutida plats och är, åtminstone fysiskt sett, högst levande (men det är alltid the downward spiral inombords, så klart), så har det som skulle hända alltid redan hänt. Allting är tillbakablickande, på så sätt lever berättelsen i ett vakuum. De återberättande påminner sig dåtid. Så blir en Bernhardroman till. Döden är den utlösande faktorn.

I Skogshuggning bevistar romanens jag en ”konstnärlig kvällsmåltid” i anslutning till den begravning av en före detta bekant som han tidigare deltagit i. Denna före detta bekants självmord utgör en förutsättning för jaget att överhuvudtaget befinna sig där han befinner sig och att behöva befinna sig där han befinner ger upphov till den hätska inre monolog som jaget sedan ägnar sig åt under den efterföljande kvällsmåltiden. Romanen Utplåning inleds med att bokens jag får ett telegram där han meddelas att hans föräldrar och bror har omkommit, och romanen fortskrider sedan i efterdyningarna av detta telegram, där jaget orerar över föräldrarna och broderns tillkortakommanden och den andefattiga barndom som han anser att de utsatt honom för. Bokens jag minns sin uppväxt på den gård han tidigt lärde sig att förakta samt de numera döda människor som han ägnat ett liv åt att frigöra sig ifrån. I Kalkbruket skjuter Konrad sin vanföra fru redan på första sidan och romanens många återberättare avlöser sedan varandra i funderingar kring det besynnerliga paret och den närmast oundvikliga slutliga katastrofen.

Gemensamma nämnare:
1. Döden
2. Den absoluta händelselösheten

I Undergångaren har en ungdomskamrat till berättaren dött och berättaren befinner sig på plats för hans begravning. På tågresor och under värdshusbesök minns han sin vän Werkheimer, den misslyckade pianisten som tog sitt liv. Tre personer spelar huvudrollerna i Undergångaren; självmördaren Werkheimer, studiekamraten Glenn Gould (som dött ”en naturlig död”) samt berättaren, den enda överlevande. De tre pianisterna; Werkheimer, Gould och berättaren, har alla tre i sin ungdom studerat under Vladimir Horowitz vid Mozarteum i Salzburg. Alla tre pianister med sikte på virtuositet, storslagenhet, erkännande. Endast Gould lyckas. Ingen kan spela Goldbergvariationerna som honom och därmed upphör Undergångarens existensvärde. ”Undergångaren” är det namn som Glenn Gould en gång förlänat Werkheimer. Werkheimer slutar med tiden att spela piano, berättaren gör det mycket tidigt. ”När vi möter den främste måste vi ge upp”, som han själv säger. Berättaren skänker bort sin värdefulla Steinwayflygel till en otacksam lärardotter och tar ”klivet in i min förtviningsprocess”, Werkheimer hänger sig i ett träd. När vi kommer in i berättelsen har allt detta redan hänt.

Glenn Gould var en kanadensisk pianist, en gång en högst levande person som Thomas Bernhard har låtit väva in i sitt verk. Ytterst respektfullt, ja närmast hänfört, återberättar och tolkar Bernhard Goulds genialitet. Inte ett ont ord om den store pianovirtuosen. Är inte Glenn Gould också en person som klippt och skuren för en Bernhardroman, ett stort geni som stänger in sig i en stuga på en avlägsen plats, som slutar spela inför publik redan i tidig ålder och vars genialitet snarare verkar driva honom in i en sorts galenskap än mot oanade höjder i sitt konstnärskap. För alltid oförmögen att utnyttja sin talang på ett socialt accepterat vis, för alltid instängd i sig själv och sitt maniska regelverk. Galenskapen som en sorts förutsättning för genialiteten, eller genialiteten som en ovillkorlig väg mot galenskap, båda möjliga slutsatser. (Kalkbrukets Konrad spökar i bakgrunden.)

Undergångaren
är en roman om den talangfulles möte med geniet. I jämförelse med Gould är Werkheimer alltid ett par pinnhål längre ner på skalan, vilket han själv liksom hans båda vänner också vet om. Likt ett osäkert förpubertalt barn, paralyserad av sitt självhat, faller Undergångarens berättare in i Glenn Goulds mobbning av den mindre bemedlade, oförmögen som han är att erkänna sorgen över den förlorade ungdomskamraten. "När vi möter den främste måste vi ge upp", att framhärda i sin strävan framstår som löjeväckande, och därför tecknar berättaren denna nedlåtande bild av den olycklige Undergångaren. Han rättfärdigar det hela inför sig själv, vilket han oundvikligen måste göra för att kunna hantera även sitt eget nederlag, klivet in i den egna förtviningsprocessen. 

I teorin förstår vi människorna, men i praktiken står vi inte ut med dem. Så säger Undergångarens berättare, en mening som i sig själv karaktäriserar Bernhards hela författarskap. 


Författare framför bokhyllor - 4 decemberElizabeth Wurtzel

"The big shock in life is, you get a new job, you're still you. You go to college, you're still you. That's the big disappointment. Those big, transcendant moments that you're waiting for, it doesn't happen."

Läs: Prozac Nation, Bitch (The Bitch Rules kan ni hoppa över)

Författare framför bokhyllor - 3 decemberElias Canetti

"Men av romaner blir själen inte fet. Den njutning som de eventuellt bereder får man betala alldeles för mycket för: de bryter ner även den bästa karaktär. Man lär sig att leva sig in i alla sorters människor. Man får smak för det myckna dividerandet. Man går upp i de figurer som passar en. Alla synpunkter blir begripliga. Villigt överlämnar man sig åt främmande målsättningar och förlorar för längre tid de egna ur sikte. Romaner är kilar som en skrivande skådespelare driver in i sin läsares hela samlade personlighet. Ju bättre han beräknar kil och motstånd desto mer splittrad blir den personlighet han lämnar efter sig. Romaner borde vara förbjudna av hänsyn till statens väl."

Läs: Förbländningen

Författare framför bokhyllor - 2 december


Årets julkalender. Inleds en dag för sent. Det är som det är.


Birgitta Stenberg

Läs: Kärlek i Europa (och de efterföljande självbiografiska romanerna)


RSS 2.0